Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Hanna Chamier-Gliszczyńska

85-029 Bydgoszcz
ul.Bernardyńska 13
tel. (52) 327-02-46
e-mail: Bydgoszcz2@komornik.pl

Bank: PKO Bank Polski S.A.
IO/centrum w Bydgoszczy
95 10201462 0000 7202 0022 4261

Godziny pracy:

poniedziełek – piątek: 08.00-15.30
wtorek 08.00-16.00